ประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 กรีฑา  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
07:30
กรีฑา
วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
2
08:00
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
3
08:00
กรีฑา
กระโดดไกล - หญิง
 สัตตกรีฑา 5 -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
4
08:00
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
5
08:10
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
6
08:20
กรีฑา
วิ่งผลัด เมดเลย์ หญิง
 รอบคัดเลือก -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
7
08:30
กรีฑา
วิ่งผลัด เมดเลย์ ชาย
 รอบคัดเลือก -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
8
08:50
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
9
09:00
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
10
09:00
กรีฑา
กระโดดไกล - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
11
09:00
กรีฑา
พุ่งแหลน - หญิง
 สัตตกรีฑา 6 -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
12
09:10
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
13
09:20
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
14
09:30
กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
15
09:40
กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
16
09:40
กรีฑา
กระโดดสูง - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
17
09:50
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
18
10:00
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
19
10:10
กรีฑา
วิ่งผลัด เมดเลย์ หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
20
10:20
กรีฑา
วิ่งผลัด เมดเลย์ ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
21
10:30
กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร - หญิง
 สัตตกรีฑา 7 -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
22
11:00
กรีฑา
ขว้างค้อน - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
23
12:00
กรีฑา
สัตตกรีฑา - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
จำนวนรายการทั้งหมด 23 รายการ