ประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 วู้ดบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี ทีมชาย
 รอบแรก -
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 2
2
09:00
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี ทีมหญิง
 รอบแรก -
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 2
3
12:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลชาย
 รอบแรก -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
4
12:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง
 รอบแรก -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ