ประจำวันที่ 02 พฤศจิกายน 2562 หมากล้อม  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - เพชรบูรณ์  vs ลำพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
2
08:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - เชียงใหม่  vs ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
3
08:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบที่ 1  คู่ที่ 3 - น่าน  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
4
08:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - น่าน  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
5
08:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - ลำพูน  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
6
08:30
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - เพชรบูรณ์  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
7
08:30
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบที่ 1  คู่ที่ 3 - ลำพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
8
09:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบที่ 2  คู่ที่ 1 - น่าน  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
9
09:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบที่ 2  คู่ที่ 2 - ลำพูน  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
10
09:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบที่ 4  คู่ที่ 1 - ลำปาง  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
11
09:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบที่ 4  คู่ที่ 2 - น่าน  vs ลำพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
12
09:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบที่ 4  คู่ที่ 3 - เชียงใหม่  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
13
09:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบที่ 4  คู่ที่ 1 - ลำพูน  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
14
09:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบที่ 4  คู่ที่ 2 - ลำปาง  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
15
09:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบที่ 4  คู่ที่ 3 - เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
16
10:15
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 1 - เชียงราย  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
17
10:15
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 1 - ลำปาง  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
18
10:15
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 2 - ลำพูน  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
19
10:15
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 3 - เพชรบูรณ์  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
20
13:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 1 - ลำพูน  vs ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
21
13:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 2 - เพชรบูรณ์  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
22
13:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 3 - เชียงใหม่  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
23
13:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 1 - น่าน  vs ลำพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
24
13:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 2 - เชียงใหม่  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
25
13:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 3 - น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
26
13:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 1 - ลำปาง  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
27
13:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 2 - เพชรบูรณ์  vs ลำพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
28
15:10
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 2 - ลำปาง  vs ลำพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
29
18:30
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - น่าน  vs ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 29 รายการ