ประจำวันที่ 02 พฤศจิกายน 2562 ฟุตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย ก เพชรบูรณ์  vs สุโขทัย
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย ก อุตรดิตถ์  vs ลำปาง
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย ค ลำพูน  vs เชียงใหม่
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
4
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย ง แม่ฮ่องสอน  vs เชียงราย
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
5
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย ข แพร่  vs น่าน
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ