ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - น่าน  vs พิจิตร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
2
09:00
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - เชียงใหม่  vs ลำพูน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
3
09:00
เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - กำแพงเพชร  vs ลำปาง
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
4
09:00
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - น่าน  vs พิษณุโลก
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
5
13.00
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - กำแพงเพชร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
6
13.00
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - เชียงราย  vs ลำปาง
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ