ประจำวันที่   
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
จำนวนรายการทั้งหมด 0 รายการ
 
ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก น่าน  vs อุตรดิตถ์
หาดทรายทอง
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก ตาก  vs ลำปาง
หาดทรายทอง
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ข เชียงราย  vs พิษณุโลก
หาดทรายทอง
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ข ตาก  vs แม่ฮ่องสอน
หาดทรายทอง
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ค เชียงราย  vs เพชรบูรณ์
หาดทรายทอง
6 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ค พิจิตร  vs แพร่
หาดทรายทอง
7 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก แม่ฮ่องสอน 2  vs ตาก 2
หาดทรายทอง
8 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก พิษณุโลก 2  vs พะเยา
หาดทรายทอง
9 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ข น่าน 2  vs ตาก
หาดทรายทอง
10 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ข สุโขทัย  vs อุตรดิตถ์
หาดทรายทอง
11 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ค อุตรดิตถ์ 2  vs แพร่
หาดทรายทอง
12 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ค ตาก 2  vs พะเยา 2
หาดทรายทอง
13 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ง เชียงใหม่  vs กำแพงเพชร
หาดทรายทอง
14 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ง สุโขทัย 2  vs เชียงใหม่
หาดทรายทอง
15 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ฉ พิจิตร  vs กำแพงเพชร
หาดทรายทอง
16 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ฉ เชียงราย 2  vs เชียงใหม่ 2
หาดทรายทอง
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 02 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ง น่าน  vs เชียงใหม่
หาดทรายทอง
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ง ลำปาง  vs พะเยา
หาดทรายทอง
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ง เพชรบูรณ์  vs พะเยา
หาดทรายทอง
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ง กำแพงเพชร  vs พิษณุโลก
หาดทรายทอง
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ก สุโขทัย  vs น่าน
หาดทรายทอง
6 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ก กำแพงเพชร  vs ตาก
หาดทรายทอง
7 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ข แพร่  vs ตาก
หาดทรายทอง
8 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย จ ลำปาง  vs แม่ฮ่องสอน 2
หาดทรายทอง
9 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ฉ เชียงราย  vs ลำปาง 2
หาดทรายทอง
10 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ช เชียงราย 2  vs กำแพงเพชร 2
หาดทรายทอง
11 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ช ลำปาง 2  vs แพร่ 2
หาดทรายทอง
12 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ซ เชียงราย  vs เพชรบูรณ์ 2
หาดทรายทอง
13 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ซ พิษณุโลก  vs เพชรบูรณ์
หาดทรายทอง
จำนวนรายการทั้งหมด 13 รายการ
 
ประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ข สุโขทัย  vs เชียงราย
หาดทรายทอง
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ค พิจิตร  vs เชียงราย
หาดทรายทอง
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ค พิษณุโลก  vs พะเยา
หาดทรายทอง
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ค แม่ฮ่องสอน  vs พิจิตร
หาดทรายทอง
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ง พะเยา  vs เชียงใหม่
หาดทรายทอง
6 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ง กำแพงเพชร  vs ลำปาง
หาดทรายทอง
7 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ก กำแพงเพชร 2  vs พิษณุโลก 2
หาดทรายทอง
8 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ก ลำปาง  vs แม่ฮ่องสอน 2
หาดทรายทอง
9 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ข เชียงใหม่ 2  vs สุโขทัย
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
10 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ข แม่ฮ่องสอน  vs น่าน 2
หาดทรายทอง
11 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ค สุโขทัย 2  vs ตาก 2
หาดทรายทอง
12 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ค พิษณุโลก 2  vs อุตรดิตถ์ 2
หาดทรายทอง
13 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย จ น่าน 2  vs พิจิตร
หาดทรายทอง
14 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ง เพชรบูรณ์  vs เชียงใหม่
หาดทรายทอง
15 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย จ น่าน  vs ลำปาง
หาดทรายทอง
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ
 
ประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ก อุตรดิตถ์  vs สุโขทัย
หาดทรายทอง
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ง เพชรบูรณ์  vs น่าน
หาดทรายทอง
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ก ลำปาง  vs กำแพงเพชร
หาดทรายทอง
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ข แม่ฮ่องสอน  vs แพร่
หาดทรายทอง
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ข พิษณุโลก  vs สุโขทัย
หาดทรายทอง
6 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ฉ พิษณุโลก  vs เชียงราย 2
หาดทรายทอง
7 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ฉ แพร่ 2  vs เชียงราย
หาดทรายทอง
8 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย ช พะเยา  vs เชียงราย 2
หาดทรายทอง
9 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย ช พิจิตร  vs ลำปาง 2
หาดทรายทอง
10 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ซ แพร่  vs เพชรบูรณ์ 2
หาดทรายทอง
11 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ซ แม่ฮ่องสอน  vs พิษณุโลก
หาดทรายทอง
12 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย ซ สุโขทัย  vs เชียงราย
หาดทรายทอง
13 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย ง ตาก  vs สุโขทัย 2
หาดทรายทอง
จำนวนรายการทั้งหมด 13 รายการ
 
ประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ค เพชรบูรณ์  vs พิจิตร
หาดทรายทอง
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ค แพร่  vs แม่ฮ่องสอน
หาดทรายทอง
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย ง น่าน  vs พะเยา
หาดทรายทอง
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย ง ลำปาง  vs พิษณุโลก
หาดทรายทอง
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ง พะเยา  vs กำแพงเพชร
หาดทรายทอง
6 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ง เชียงใหม่  vs เพชรบูรณ์
หาดทรายทอง
7 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ก ตาก  vs ลำปาง
หาดทรายทอง
8 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ก พะเยา  vs กำแพงเพชร
หาดทรายทอง
9 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย ข ตาก  vs แม่ฮ่องสอน
หาดทรายทอง
10 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย ข อุตรดิตถ์  vs เชียงใหม่
หาดทรายทอง
11 11:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ค แพร่  vs พิษณุโลก
หาดทรายทอง
12 11:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ค พะเยา  vs สุโขทัย
หาดทรายทอง
13 12:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย ง กำแพงเพชร  vs เพชรบูรณ์
หาดทรายทอง
14 12:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย จ แม่ฮ่องสอน  vs น่าน
หาดทรายทอง
15 12:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย ง เชียงใหม่  vs ตาก
หาดทรายทอง
16 12:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย จ กำแพงเพชร  vs น่าน
หาดทรายทอง
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 16  สาย จ สุโขทัย  vs เพชรบูรณ์
หาดทรายทอง
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 16  สาย จ ลำปาง  vs แม่ฮ่องสอน
หาดทรายทอง
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 17  สาย จ ตาก  vs พิจิตร
หาดทรายทอง
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 17  สาย จ น่าน  vs พิจิตร
หาดทรายทอง
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 18  สาย ฉ ตาก  vs พิษณุโลก
หาดทรายทอง
6 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 18  สาย ฉ สุโขทัย  vs เพชรบูรณ์
หาดทรายทอง
7 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบที่ 2 คู่ที่ 19  สาย ฉ พิษณุโลก  vs พะเยา
หาดทรายทอง
8 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบที่ 2 คู่ที่ 19  สาย ฉ แม่ฮ่องสอน  vs กำแพงเพชร
หาดทรายทอง
9 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย ฉ เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
หาดทรายทอง
10 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย ฉ ลำปาง  vs แพร่
หาดทรายทอง
11 11:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย ช กำแพงเพชร  vs พะเยา
หาดทรายทอง
12 11:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย ช แพร่  vs พิจิตร
หาดทรายทอง
13 12:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย ซ เชียงราย  vs แพร่
หาดทรายทอง
14 12:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย ซ เพชรบูรณ์  vs แม่ฮ่องสอน
หาดทรายทอง
15 12:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย ซ เพชรบูรณ์  vs สุโขทัย
หาดทรายทอง
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบสอง คู่ที่ 20  สาย จ สุโขทัย  vs พิจิตร
หาดทรายทอง
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบสอง คู่ที่ 20  สาย จ ลำปาง  vs พิจิตร
หาดทรายทอง
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบสอง คู่ที่ 21  สาย จ ตาก  vs แม่ฮ่องสอน
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบสอง คู่ที่ 21  สาย จ น่าน  vs เพชรบูรณ์
หาดทรายทอง
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย ฉ ตาก  vs กำแพงเพชร
หาดทรายทอง
6 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย ฉ สุโขทัย  vs พะเยา
หาดทรายทอง
7 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย ฉ พิษณุโลก  vs เพชรบูรณ์
หาดทรายทอง
8 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย ฉ แม่ฮ่องสอน  vs พิษณุโลก
หาดทรายทอง
9 11:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย X1 พิษณุโลก 2  vs เชียงราย
หาดทรายทอง
10 11:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย X1 แม่ฮ่องสอน 2  vs เชียงใหม่
หาดทรายทอง
11 12:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย X2 อุตรดิตถ์  vs พิจิตร
หาดทรายทอง
12 12:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย X2 แม่ฮ่องสอน  vs พะเยา
หาดทรายทอง
13 12:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย X3 สุโขทัย 2  vs ลำปาง 2
หาดทรายทอง
14 12:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย X3 อุตรดิตถ์ 2  vs แพร่ 2
หาดทรายทอง
15 13:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย X4 ตาก  vs พิษณุโลก 2
หาดทรายทอง
16 13:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย X4 เพชรบูรณ์  vs น่าน
หาดทรายทอง
17 13:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย X5 แม่ฮ่องสอน 2  vs เชียงใหม่ 2
หาดทรายทอง
18 13:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย X5 กำแพงเพชร  vs พะเยา
หาดทรายทอง
19 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย X6 ลำปาง 2  vs สุโขทัย
หาดทรายทอง
20 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย X6 พิษณุโลก  vs กำแพงเพชร
หาดทรายทอง
21 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 34  สาย X7 พิจิตร  vs ตาก
หาดทรายทอง
22 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย X7 กำแพงเพชร 2  vs พิษณุโลก
หาดทรายทอง
23 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย X8 แม่ฮ่องสอน  vs ลำปาง
หาดทรายทอง
24 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย X8 เพชรบูรณ์ 2  vs พะเยา 2
หาดทรายทอง
จำนวนรายการทั้งหมด 24 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 24 สุโขทัย  vs พิษณุโลก
หาดทรายทอง
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 24 ลำปาง  vs เพชรบูรณ์
หาดทรายทอง
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 25 พิจิตร  vs พิษณุโลก
หาดทรายทอง
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 25 พิจิตร  vs กำแพงเพชร
หาดทรายทอง
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 26 ตาก  vs น่าน
หาดทรายทอง
6 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 26 พะเยา  vs ตาก
หาดทรายทอง
7 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 27 สุโขทัย  vs แม่ฮ่องสอน
หาดทรายทอง
8 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 27 แม่ฮ่องสอน  vs เพชรบูรณ์
หาดทรายทอง
9 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 33 เชียงใหม่  vs พิจิตร
หาดทรายทอง
10 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 36 พิษณุโลก  vs แม่ฮ่องสอน
หาดทรายทอง
11 11:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 37 ลำปาง  vs เพชรบูรณ์
หาดทรายทอง
12 11:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 34 อุตรดิตถ์  vs ตาก
หาดทรายทอง
13 12:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 35 กำแพงเพชร  vs สุโขทัย
หาดทรายทอง
14 12:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 38 แม่ฮ่องสอน  vs พิษณุโลก
หาดทรายทอง
15 12:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบที่ 3 คู่ที่ 39 พิจิตร  vs พิษณุโลก
หาดทรายทอง
16 12:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบที่ 3 คู่ที่ 36 กำแพงเพชร  vs แม่ฮ่องสอน
หาดทรายทอง
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 28 สุโขทัย  vs แม่ฮ่องสอน
หาดทรายทอง
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 28 ลำปาง  vs แม่ฮ่องสอน
หาดทรายทอง
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 29 พะเยา  vs พิษณุโลก
หาดทรายทอง
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 29 ตาก  vs พิจิตร
หาดทรายทอง
5 10:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 40 แม่ฮ่องสอน  vs เพชรบูรณ์
หาดทรายทอง
6 10:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 37 พิจิตร  vs ตาก
หาดทรายทอง
7 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 38 สุโขทัย  vs กำแพงเพชร 2
หาดทรายทอง
8 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 41 พิษณุโลก  vs พิจิตร
หาดทรายทอง
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 30 ลำปาง  vs พิษณุโลก
หาดทรายทอง
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 30 สุโขทัย  vs พิจิตร
หาดทรายทอง
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 42 แม่ฮ่องสอน  vs พิษณุโลก
หาดทรายทอง
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 39 พิจิตร  vs สุโขทัย
หาดทรายทอง
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 40 ตาก  vs กำแพงเพชร 2
หาดทรายทอง
6 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 43 เพชรบูรณ์  vs พิจิตร
หาดทรายทอง
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ