ประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 1 น่าน  vs แพร่
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
2 09:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 2 เพชรบูรณ์  vs น่าน
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
3 09:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 3 เชียงใหม่  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
4 09:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 4 น่าน  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
5 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs แพร่
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
6 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 2 อุตรดิตถ์  vs น่าน
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
7 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 3 อุตรดิตถ์  vs น่าน
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
8 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 4 พิษณุโลก  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
9 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 5 น่าน  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
10 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 6 น่าน  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
11 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 7 อุตรดิตถ์  vs พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
12 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 8 น่าน  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
13 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 9 อุตรดิตถ์  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
14 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 10 พิษณุโลก  vs น่าน
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 1 กำแพงเพชร  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
2 09:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 2 แพร่  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
3 09:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 3 อุตรดิตถ์  vs แพร่
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
4 09:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 4 พิษณุโลก  vs น่าน
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
5 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs แพร่
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
6 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 2 น่าน  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
7 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 3 แพร่  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
8 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 4 น่าน  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
9 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 5 น่าน  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
10 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 6 น่าน  vs พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
11 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 7 น่าน  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
12 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 8 แพร่  vs น่าน
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
13 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 9 น่าน
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
14 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 1 น่าน  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
2 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 2 พิษณุโลก  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
3 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 3 พิษณุโลก  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
4 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 4 แพร่  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
5 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 5 อุตรดิตถ์  vs น่าน
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
6 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 6 พิษณุโลก  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
7 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 7 น่าน  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
8 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 8 น่าน  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
9 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 9 อุตรดิตถ์  vs พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
10 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.  ไม่ระบุ คู่ที่ 10 เพชรบูรณ์  vs น่าน
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ