ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A เพชรบูรณ์  vs พะเยา
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B ลำพูน  vs กำแพงเพชร
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
3 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A ลำปาง  vs เชียงใหม่
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
4 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B พิษณุโลก  vs ตาก
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
5 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 5 เพชรบูรณ์  vs พิษณุโลก
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 02 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A เพชรบูรณ์  vs ลำปาง
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B พิษณุโลก  vs กำแพงเพชร
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
3 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A พะเยา  vs เชียงใหม่
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
4 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B ตาก  vs ลำพูน
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
5 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 11 เพชรบูรณ์  vs พะเยา
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
6 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 12 พิษณุโลก  vs ตาก
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A เพชรบูรณ์  vs เชียงใหม่
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B กำแพงเพชร  vs ตาก
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
3 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 15 พะเยา  vs ลำปาง
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
4 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 16 เพชรบูรณ์  vs ตาก
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
5 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 ลำปาง  vs กำแพงเพชร
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
6 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 19 พิษณุโลก  vs ลำปาง
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 21 กำแพงเพชร  vs เชียงใหม่
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
3 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 22 ลำปาง  vs พิษณุโลก
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
4 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 23 ลำปาง  vs เพชรบูรณ์
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
5 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 24 พะเยา  vs พิษณุโลก
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
6 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 20 ตาก  vs พะเยา
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A พิษณุโลก  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
2 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A เชียงใหม่  vs พิจิตร
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
3 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B เพชรบูรณ์  vs ตาก
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
4 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B ลำปาง  vs น่าน
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
5 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A เชียงใหม่  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
6 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B เพชรบูรณ์  vs พิจิตร
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A เชียงใหม่  vs แพร่
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
2 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A พิจิตร  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
3 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B ลำปาง  vs ตาก
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
4 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B น่าน  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
5 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A กำแพงเพชร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
6 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B ตาก  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
7 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย B แพร่  vs พิจิตร
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
2 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B ลำปาง  vs น่าน
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
3 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A พิจิตร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 เชียงใหม่  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
2 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 พิจิตร  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
3 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 เชียงใหม่  vs ลำปาง
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
4 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22 ตาก  vs พิจิตร
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 23 เพชรบูรณ์  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
2 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 24 เชียงใหม่  vs พิจิตร
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
3 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 25 ลำปาง  vs ตาก
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
4 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 26 เชียงใหม่  vs พิจิตร
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ