ประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
2 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 ลำพูน  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
3 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 สุโขทัย  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
4 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 ลำปาง  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
5 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 กำแพงเพชร  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
6 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 พิษณุโลก  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
7 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7 เชียงราย  vs ตาก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
8 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8 กำแพงเพชร  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
9 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9 พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
10 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบสอง คู่ที่ 10 น่าน  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
11 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบสอง คู่ที่ 11 พิจิตร  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
12 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบสอง คู่ที่ 12 ลำปาง  vs เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
13 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบสอง คู่ที่ 13 เพชรบูรณ์  vs สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
14 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 สุโขทัย  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
15 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 15 เพชรบูรณ์  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
16 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 ลำปาง  vs เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
17 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 พิจิตร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
18 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 เชียงใหม่  vs ลำพูน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
19 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 ลำปาง  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
20 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 น่าน  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
21 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 ลำปาง  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
22 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 22 สุโขทัย  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
23 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 23 เชียงราย  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
24 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 24 เชียงใหม่  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
25 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 25 พิจิตร  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
26 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 26 ลำปาง  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
27 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 27 ลำปาง  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
28 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 28 ลำพูน  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
29 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 29 น่าน  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 29 รายการ
 
ประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 สุโขทัย  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
2 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 พิษณุโลก  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
3 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 ลำปาง  vs น่าน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
4 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 สุโขทัย  vs ลำพูน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
5 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 น่าน  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
6 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 เชียงราย  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
7 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.  รอบแรก คู่ที่ 7 พิษณุโลก  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
8 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.  รอบแรก คู่ที่ 8 ลำพูน  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
9 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.  รอบแรก คู่ที่ 9 สุโขทัย  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
10 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 10 พิจิตร  vs เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
11 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 11 ลำพูน  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
12 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 12 ลำปาง  vs สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
13 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13 ลำปาง  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
14 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 14 สุโขทัย  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
15 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 15 สุโขทัย  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
16 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.  รอบแรก คู่ที่ 16 สุโขทัย  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
17 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 ลำปาง  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
18 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 พิจิตร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
19 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 พะเยา  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
20 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 เชียงใหม่  vs ลำพูน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
21 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 น่าน  vs เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
22 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22 ลำปาง  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
23 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 23 ลำพูน  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
24 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 24 กำแพงเพชร  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
25 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 25 ลำพูน  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
26 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26 พะเยา  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
27 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 27 สุโขทัย  vs เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
28 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 28 เชียงราย  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
29 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 29 เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
30 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30 พิษณุโลก  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
31 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 31 เชียงใหม่  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
32 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 32 เชียงราย  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
33 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 33 เชียงใหม่  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
34 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 34 เชียงใหม่  vs น่าน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
35 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 35 พะเยา  vs ลำพูน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
36 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 36 พิจิตร  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
37 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 37 ลำปาง  vs เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
38 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 38 พิจิตร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
39 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 39 พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
40 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 40 พิจิตร  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
41 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 41 ลำพูน  vs เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
42 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 42 ลำปาง  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
43 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 43 กำแพงเพชร  vs ลำพูน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
44 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 44 พะเยา  vs สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
45 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 45 เชียงราย  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
46 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 46 พะเยา  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 46 รายการ
 
ประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 ลำปาง  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
2 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 กำแพงเพชร  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
3 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 ลำพูน  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
4 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 สุโขทัย  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
5 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5 พิจิตร  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
6 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 6 เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
7 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7 ลำปาง  vs ลำพูน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
8 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8 เชียงราย  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
9 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 9 พิจิตร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
10 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 10 เชียงราย  vs สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
11 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 11 น่าน  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
12 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 12 ลำพูน  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
13 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 13 ลำปาง  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
14 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 14 พิจิตร  vs สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
15 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 47 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 15 ลำปาง  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
16 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 47 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 สุโขทัย  vs เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
17 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 เชียงใหม่  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
18 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 เชียงราย  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
19 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 เชียงราย  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
20 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 เชียงใหม่  vs ลำพูน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
21 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 ลำปาง  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
22 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22 กำแพงเพชร  vs เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
23 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 23 เชียงใหม่  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
24 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 24 เชียงราย  vs น่าน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
25 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 25 สุโขทัย  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
26 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26 กำแพงเพชร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
27 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 27 เชียงใหม่  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
28 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 28 พิจิตร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
29 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 29 พะเยา  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
30 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30 ลำพูน  vs เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
31 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 31 พะเยา  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
32 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 32 สุโขทัย  vs น่าน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
33 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 พิษณุโลก  vs ลำพูน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
34 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34 เชียงใหม่  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
35 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 47 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 35 ลำปาง  vs เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
36 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 36 เชียงใหม่  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
37 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 37 กำแพงเพชร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
38 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 38 เชียงใหม่  vs เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
39 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 39 พิจิตร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
40 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 40 เชียงใหม่  vs น่าน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
41 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 41 เชียงใหม่  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
42 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 42 เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
43 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 43 พะเยา  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
44 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 44 เชียงใหม่  vs เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
45 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 45 พิษณุโลก  vs สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
46 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 46 พิษณุโลก  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
47 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 47 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 47 เชียงใหม่  vs สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
48 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 48 ลำปาง  vs เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
49 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 49 เชียงราย  vs ลำพูน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
50 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 50 ลำปาง  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
51 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 53 เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
52 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 54 พะเยา  vs ลำพูน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
53 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 55 พะเยา  vs น่าน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
54 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 56 ลำพูน  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 54 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
2 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 พิจิตร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
3 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 เชียงใหม่  vs สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
4 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 พิษณุโลก  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
5 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 เชียงใหม่  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
6 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 ลำปาง  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
7 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
8 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 พิษณุโลก  vs สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
9 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 พิษณุโลก  vs สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
10 09:00 เทควันโด - รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 9 พิจิตร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
11 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 10 สุโขทัย  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
12 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 11 เชียงใหม่  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
13 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 12 สุโขทัย  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
14 09:00 เทควันโด - รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 13 เชียงใหม่  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
15 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 14 สุโขทัย  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
16 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 พิจิตร  vs สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
17 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 16 กำแพงเพชร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
18 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 17 สุโขทัย  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
19 09:00 เทควันโด - รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 18 เพชรบูรณ์  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 19 รายการ