ประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 1 คู่ที่ 1  สาย A พิษณุโลก  vs กำแพงเพชร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 1 คู่ที่ 2  สาย A พิจิตร  vs น่าน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 1 คู่ที่ 3  สาย A พะเยา  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
4 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 1 คู่ที่ 4  สาย A เพชรบูรณ์  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
5 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 1 คู่ที่ 5  สาย B แม่ฮ่องสอน  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
6 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 1 คู่ที่ 6  สาย B ลำพูน  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
7 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 1 คู่ที่ 7  สาย B อุตรดิตถ์  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
8 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 1 คู่ที่ 9  สาย A พิจิตร  vs น่าน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
9 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 1 คู่ที่ 10  สาย A แม่ฮ่องสอน  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
10 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 1 คู่ที่ 11  สาย A อุตรดิตถ์  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
11 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 1 คู่ที่ 13  สาย B ตาก  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
12 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 1 คู่ที่ 14  สาย B สุโขทัย  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
13 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 1 คู่ที่ 15  สาย B เพชรบูรณ์  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
14 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 1 คู่ที่ 1  สาย A พิษณุโลก  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
15 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 1 คู่ที่ 2  สาย A เพชรบูรณ์  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
16 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 1 คู่ที่ 3  สาย A เชียงราย  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
17 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 1 คู่ที่ 5  สาย B กำแพงเพชร  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
18 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 1 คู่ที่ 6  สาย B อุตรดิตถ์  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
19 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 1 คู่ที่ 7  สาย B ตาก  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
20 09:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 2 คู่ที่ 1  สาย A พิษณุโลก  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
21 09:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 2 คู่ที่ 2  สาย A แม่ฮ่องสอน  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
22 09:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 2 คู่ที่ 3  สาย A เชียงราย  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
23 09:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 2 คู่ที่ 5  สาย B กำแพงเพชร  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
24 09:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 2 คู่ที่ 6  สาย B สุโขทัย  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
25 09:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 2 คู่ที่ 7  สาย B พะเยา  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
26 09:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 2 คู่ที่ 1  สาย A พิษณุโลก  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
27 09:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 2 คู่ที่ 2  สาย A กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
28 09:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 2 คู่ที่ 3  สาย A พะเยา  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
29 09:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 2 คู่ที่ 4  สาย A ตาก  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
30 09:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 2 คู่ที่ 5  สาย B แม่ฮ่องสอน  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
31 09:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 2 คู่ที่ 6  สาย B เชียงราย  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
32 09:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 2 คู่ที่ 7  สาย B อุตรดิตถ์  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
33 09:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 2 คู่ที่ 9  สาย A พิจิตร  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
34 09:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 2 คู่ที่ 10  สาย A น่าน  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
35 09:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 2 คู่ที่ 11  สาย A อุตรดิตถ์  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
36 09:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 2 คู่ที่ 13  สาย B ตาก  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
37 09:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 2 คู่ที่ 14  สาย B เชียงราย  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
38 09:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 2 คู่ที่ 15  สาย B ลำปาง  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
39 11:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 3 คู่ที่ 1  สาย A พิษณุโลก  vs น่าน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
40 11:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 3 คู่ที่ 2  สาย A กำแพงเพชร  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
41 11:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 3 คู่ที่ 3  สาย A ตาก  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
42 11:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 3 คู่ที่ 4  สาย A พะเยา  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
43 11:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 3 คู่ที่ 5  สาย B แม่ฮ่องสอน  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
44 11:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 3 คู่ที่ 6  สาย B เชียงราย  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
45 11:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 3 คู่ที่ 7  สาย B สุโขทัย  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
46 11:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 3 คู่ที่ 9  สาย A พิจิตร  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
47 11:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 3 คู่ที่ 10  สาย A น่าน  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
48 11:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 3 คู่ที่ 11  สาย A ลำพูน  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
49 11:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 3 คู่ที่ 13  สาย B ตาก  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
50 11:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 3 คู่ที่ 14  สาย B เชียงราย  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
51 11:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 3 คู่ที่ 15  สาย B สุโขทัย  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
52 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 3 คู่ที่ 1  สาย A พิษณุโลก  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
53 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 3 คู่ที่ 2  สาย A แม่ฮ่องสอน  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
54 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 3 คู่ที่ 3  สาย A เชียงใหม่  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
55 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 3 คู่ที่ 5  สาย B กำแพงเพชร  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
56 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 3 คู่ที่ 6  สาย B สุโขทัย  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
57 11:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 3 คู่ที่ 7  สาย B อุตรดิตถ์  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
58 12:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 4 คู่ที่ 1  สาย A พิษณุโลก  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
59 12:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 4 คู่ที่ 2  สาย A แม่ฮ่องสอน  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
60 12:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 4 คู่ที่ 3  สาย A เพชรบูรณ์  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
61 12:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 4 คู่ที่ 5  สาย B กำแพงเพชร  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
62 12:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 4 คู่ที่ 6  สาย B สุโขทัย  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
63 12:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 4 คู่ที่ 7  สาย B อุตรดิตถ์  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
64 12:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 4 คู่ที่ 1  สาย A พิษณุโลก  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
65 12:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 4 คู่ที่ 2  สาย A กำแพงเพชร  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
66 12:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 4 คู่ที่ 3  สาย A พิจิตร  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
67 12:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 4 คู่ที่ 4  สาย A น่าน  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
68 12:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 4 คู่ที่ 5  สาย B แม่ฮ่องสอน  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
69 12:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 4 คู่ที่ 6  สาย B เชียงราย  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
70 12:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 4 คู่ที่ 7  สาย B ลำพูน  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
71 12:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 4 คู่ที่ 9  สาย A พิจิตร  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
72 12:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 4 คู่ที่ 10  สาย A น่าน  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
73 12:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 4 คู่ที่ 11  สาย A แม่ฮ่องสอน  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
74 12:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 4 คู่ที่ 13  สาย B ตาก  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
75 12:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 4 คู่ที่ 14  สาย B เชียงราย  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
76 12:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 4 คู่ที่ 15  สาย B สุโขทัย  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
77 14:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 5 คู่ที่ 1  สาย A พิษณุโลก  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
78 14:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 5 คู่ที่ 2  สาย A กำแพงเพชร  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
79 14:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 5 คู่ที่ 3  สาย A น่าน  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
80 14:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 5 คู่ที่ 4  สาย A พิจิตร  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
81 14:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 5 คู่ที่ 5  สาย B แม่ฮ่องสอน  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
82 14:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 5 คู่ที่ 6  สาย B เชียงราย  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
83 14:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 5 คู่ที่ 7  สาย B ลำปาง  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
84 14:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 5 คู่ที่ 9  สาย A พิจิตร  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
85 14:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 5 คู่ที่ 10  สาย A น่าน  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
86 14:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 5 คู่ที่ 11  สาย A พิษณุโลก  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
87 14:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 5 คู่ที่ 13  สาย B ตาก  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
88 14:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 5 คู่ที่ 14  สาย B เชียงราย  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
89 14:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 5 คู่ที่ 15  สาย B ลำปาง  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
90 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 5 คู่ที่ 1  สาย A พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
91 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 5 คู่ที่ 2  สาย A แม่ฮ่องสอน  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
92 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 5 คู่ที่ 3  สาย A พิจิตร  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
93 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 5 คู่ที่ 5  สาย B กำแพงเพชร  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
94 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 5 คู่ที่ 6  สาย B สุโขทัย  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
95 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 5 คู่ที่ 7  สาย B พะเยา  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
96 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 6 คู่ที่ 1  สาย A พิษณุโลก  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
97 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 6 คู่ที่ 2  สาย A เพชรบูรณ์  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
98 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 6 คู่ที่ 3  สาย A พิจิตร  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
99 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 7 คู่ที่ 2  สาย A แม่ฮ่องสอน  vs ลำปาง
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
100 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 7 คู่ที่ 3  สาย A เพชรบูรณ์  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
101 14:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก 7 คู่ที่ 4  สาย A พิจิตร  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
102 15:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 6 คู่ที่ 1  สาย A พิษณุโลก  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
103 15:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 6 คู่ที่ 2  สาย A พิจิตร  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
104 15:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 6 คู่ที่ 3  สาย A น่าน  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
105 15:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 6 คู่ที่ 4  สาย A กำแพงเพชร  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
106 15:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 6 คู่ที่ 5  สาย B แม่ฮ่องสอน  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
107 15:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 6 คู่ที่ 6  สาย B ลำพูน  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
108 15:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 6 คู่ที่ 7  สาย B ลำปาง  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
109 15:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 6 คู่ที่ 9  สาย A พิจิตร  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
110 15:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 6 คู่ที่ 10  สาย A แม่ฮ่องสอน  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
111 15:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 6 คู่ที่ 11  สาย A พิษณุโลก  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
112 17:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 7 คู่ที่ 1  สาย A พิษณุโลก  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
113 17:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 7 คู่ที่ 2  สาย A กำแพงเพชร  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
114 17:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 7 คู่ที่ 3  สาย A พิจิตร  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
115 17:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 7 คู่ที่ 4  สาย A น่าน  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
116 17:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 7 คู่ที่ 5  สาย B เชียงราย  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
117 17:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 7 คู่ที่ 6  สาย B ลำพูน  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
118 17:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก 7 คู่ที่ 7  สาย B ลำปาง  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
119 17:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 7 คู่ที่ 9  สาย A น่าน  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
120 17:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 7 คู่ที่ 10  สาย A แม่ฮ่องสอน  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
121 17:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก 7 คู่ที่ 11  สาย A พิษณุโลก  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 121 รายการ
 
ประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 พะเยา  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 แม่ฮ่องสอน  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 ลำพูน  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
4 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 แพร่  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
5 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 อุตรดิตถ์  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
6 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 เพชรบูรณ์  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
7 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
8 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 พิจิตร  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
9 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงราย  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
10 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 อุตรดิตถ์  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
11 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 พะเยา  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
12 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 แม่ฮ่องสอน  vs กำแพงเพชร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
13 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ .None เชียงราย  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
14 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ .None ลำปาง  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
15 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None เชียงราย  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
16 09:00 เปตอง - คู่ผสม  กลุ่มผู้แพ้ .None พิจิตร  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
17 09:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2 .None เชียงราย  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
18 09:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ตาก  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
19 09:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 พะเยา  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
20 09:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 พิจิตร  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
21 09:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 เชียงใหม่  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
22 09:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None พะเยา  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
23 09:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None พะเยา  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
24 09:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  กลุ่มผู้แพ้ .None ลำพูน  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
25 09:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  กลุ่มผู้แพ้ .None เชียงใหม่  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
26 09:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2 .None ตาก  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
27 09:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2 .None พะเยา  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 27 รายการ
 
ประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 1 คู่ที่ 1  สาย A อุตรดิตถ์  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2 08:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 1 คู่ที่ 2  สาย A ลำพูน  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3 08:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 1 คู่ที่ 3  สาย A น่าน  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
4 08:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 1 คู่ที่ 4  สาย A ลำปาง  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
5 08:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 1 คู่ที่ 5  สาย B กำแพงเพชร  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
6 08:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 1 คู่ที่ 6  สาย B เชียงใหม่  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
7 08:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 1 คู่ที่ 7  สาย B สุโขทัย  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
8 08:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 1 คู่ที่ 9  สาย A พิจิตร  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
9 08:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 1 คู่ที่ 10  สาย A พิษณุโลก  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
10 08:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 1 คู่ที่ 11  สาย A อุตรดิตถ์  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
11 08:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 1 คู่ที่ 13  สาย B กำแพงเพชร  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
12 08:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 1 คู่ที่ 14  สาย B แม่ฮ่องสอน  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
13 08:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 1 คู่ที่ 15  สาย B เพชรบูรณ์  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
14 09:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 2 คู่ที่ 1  สาย A อุตรดิตถ์  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
15 09:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 2 คู่ที่ 2  สาย A พิจิตร  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
16 09:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 2 คู่ที่ 3  สาย A น่าน  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
17 09:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 2 คู่ที่ 4  สาย A พะเยา  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
18 09:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 2 คู่ที่ 5  สาย B กำแพงเพชร  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
19 09:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 2 คู่ที่ 6  สาย B ตาก  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
20 09:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 2 คู่ที่ 7  สาย B สุโขทัย  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
21 09:30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 2 คู่ที่ 9  สาย A พิจิตร  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
22 09:30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 2 คู่ที่ 10  สาย A สุโขทัย  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
23 09:30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 2 คู่ที่ 11  สาย A อุตรดิตถ์  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
24 09:30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 2 คู่ที่ 13  สาย B กำแพงเพชร  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
25 09:30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 2 คู่ที่ 14  สาย B ลำปาง  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
26 09:30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 2 คู่ที่ 15  สาย B ลำพูน  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
27 11:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 3 คู่ที่ 1  สาย A อุตรดิตถ์  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
28 11:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 3 คู่ที่ 2  สาย A พิจิตร  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
29 11:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 3 คู่ที่ 3  สาย A พะเยา  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
30 11:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 3 คู่ที่ 4  สาย A น่าน  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
31 11:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 3 คู่ที่ 5  สาย B กำแพงเพชร  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
32 11:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 3 คู่ที่ 6  สาย B ตาก  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
33 11:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 3 คู่ที่ 7  สาย B พิษณุโลก  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
34 11:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 3 คู่ที่ 9  สาย A พิจิตร  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
35 11:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 3 คู่ที่ 10  สาย A สุโขทัย  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
36 11:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 3 คู่ที่ 11  สาย A เชียงราย  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
37 11:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 3 คู่ที่ 13  สาย B กำแพงเพชร  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
38 11:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 3 คู่ที่ 14  สาย B ลำปาง  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
39 11:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 3 คู่ที่ 15  สาย B แม่ฮ่องสอน  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
40 12:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 4 คู่ที่ 1  สาย A อุตรดิตถ์  vs น่าน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
41 12:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 4 คู่ที่ 2  สาย A พิจิตร  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
42 12:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 4 คู่ที่ 3  สาย A ลำพูน  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
43 12:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 4 คู่ที่ 4  สาย A เพชรบูรณ์  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
44 12:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 4 คู่ที่ 5  สาย B กำแพงเพชร  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
45 12:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 4 คู่ที่ 6  สาย B ตาก  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
46 12:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 4 คู่ที่ 7  สาย B เชียงใหม่  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
47 12:30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 4 คู่ที่ 9  สาย A พิจิตร  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
48 12:30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 4 คู่ที่ 10  สาย A สุโขทัย  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
49 12:30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 4 คู่ที่ 11  สาย A พิษณุโลก  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
50 12:30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 4 คู่ที่ 13  สาย B กำแพงเพชร  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
51 12:30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 4 คู่ที่ 14  สาย B ลำปาง  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
52 12:30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 4 คู่ที่ 15  สาย B แม่ฮ่องสอน  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
53 14:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 5 คู่ที่ 1  สาย A อุตรดิตถ์  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
54 14:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 5 คู่ที่ 2  สาย A พิจิตร  vs น่าน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
55 14:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 5 คู่ที่ 3  สาย A เพชรบูรณ์  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
56 14:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 5 คู่ที่ 4  สาย A ลำพูน  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
57 14:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 5 คู่ที่ 5  สาย B กำแพงเพชร  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
58 14:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 5 คู่ที่ 6  สาย B ตาก  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
59 14:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 5 คู่ที่ 7  สาย B แพร่  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
60 14:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 5 คู่ที่ 9  สาย A พิจิตร  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
61 14:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 5 คู่ที่ 10  สาย A สุโขทัย  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
62 14:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 5 คู่ที่ 11  สาย A พะเยา  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
63 14:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 5 คู่ที่ 13  สาย B กำแพงเพชร  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
64 14:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 5 คู่ที่ 14  สาย B ลำปาง  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
65 14:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 5 คู่ที่ 15  สาย B ลำพูน  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
66 15:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 6 คู่ที่ 1  สาย A อุตรดิตถ์  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
67 15:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 6 คู่ที่ 2  สาย A ลำพูน  vs น่าน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
68 15:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 6 คู่ที่ 3  สาย A เพชรบูรณ์  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
69 15:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 6 คู่ที่ 4  สาย A พิจิตร  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
70 15:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 6 คู่ที่ 5  สาย B กำแพงเพชร  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
71 15:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 6 คู่ที่ 6  สาย B เชียงใหม่  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
72 15:30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 6 คู่ที่ 7  สาย B แพร่  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
73 15:30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 6 คู่ที่ 9  สาย A พิจิตร  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
74 15:30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 6 คู่ที่ 10  สาย A พิษณุโลก  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
75 15:30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 6 คู่ที่ 11  สาย A พะเยา  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
76 17:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 7 คู่ที่ 1  สาย A อุตรดิตถ์  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
77 17:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 7 คู่ที่ 2  สาย A พิจิตร  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
78 17:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 7 คู่ที่ 3  สาย A ลำพูน  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
79 17:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 7 คู่ที่ 4  สาย A เพชรบูรณ์  vs น่าน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
80 17:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 7 คู่ที่ 5  สาย B ตาก  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
81 17:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 7 คู่ที่ 6  สาย B เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
82 17:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก 7 คู่ที่ 7  สาย B แพร่  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
83 17:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 7 คู่ที่ 9  สาย A สุโขทัย  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
84 17:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 7 คู่ที่ 10  สาย A พิษณุโลก  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
85 17:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก 7 คู่ที่ 11  สาย A พะเยา  vs อุตรดิตถ์
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 85 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เปตอง - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงราย  vs กำแพงเพชร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2 08:00 เปตอง - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 แพร่  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3 08:00 เปตอง - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 สุโขทัย  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
4 08:00 เปตอง - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 พิจิตร  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
5 08:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 พิจิตร  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
6 08:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 เพชรบูรณ์  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
7 08:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 ลำปาง  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
8 08:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 ตาก  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
9 09:00 เปตอง - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ลำพูน  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
10 09:00 เปตอง - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 พิษณุโลก  vs กำแพงเพชร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
11 09:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 ตาก  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
12 09:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 เพชรบูรณ์  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
13 09:00 เปตอง - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None กำแพงเพชร  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
14 09:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None ตาก  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
15 09:00 เปตอง - ชายคู่  กลุ่มผู้แพ้ .None ลำพูน  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
16 09:00 เปตอง - หญิงคู่  กลุ่มผู้แพ้ .None พิจิตร  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
17 09:00 เปตอง - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2 .None แพร่  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
18 09:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2 .None อุตรดิตถ์  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 1 คู่ที่ 1  สาย A พิจิตร  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2 08:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 1 คู่ที่ 2  สาย A ตาก  vs กำแพงเพชร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3 08:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 1 คู่ที่ 3  สาย A ลำปาง  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
4 08:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 1 คู่ที่ 5  สาย B น่าน  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
5 08:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 1 คู่ที่ 6  สาย B เพชรบูรณ์  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
6 08:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 1 คู่ที่ 7  สาย B เชียงราย  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
7 08:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 1 คู่ที่ 8  สาย A น่าน  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
8 08:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 1 คู่ที่ 10  สาย A เชียงราย  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
9 08:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 1 คู่ที่ 10  สาย A ตาก  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
10 08:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 1 คู่ที่ 12  สาย B เพชรบูรณ์  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
11 08:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 1 คู่ที่ 13  สาย B พิษณุโลก  vs กำแพงเพชร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
12 08:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 1 คู่ที่ 14  สาย B สุโขทัย  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
13 09:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 2 คู่ที่ 1  สาย A พิจิตร  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
14 09:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 2 คู่ที่ 2  สาย A ลำพูน  vs กำแพงเพชร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
15 09:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 2 คู่ที่ 3  สาย A ลำปาง  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
16 09:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 2 คู่ที่ 5  สาย B น่าน  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
17 09:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 2 คู่ที่ 6  สาย B พิษณุโลก  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
18 09:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 2 คู่ที่ 7  สาย B แพร่  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
19 09:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 2 คู่ที่ 8  สาย A น่าน  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
20 09:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 2 คู่ที่ 9  สาย A ลำปาง  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
21 09:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 2 คู่ที่ 10  สาย A ตาก  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
22 09:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 2 คู่ที่ 12  สาย B เพชรบูรณ์  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
23 09:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 2 คู่ที่ 13  สาย B พิจิตร  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
24 09:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 2 คู่ที่ 14  สาย B กำแพงเพชร  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
25 11:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 3 คู่ที่ 1  สาย A พิจิตร  vs กำแพงเพชร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
26 11:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 3 คู่ที่ 2  สาย A ลำพูน  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
27 11:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 3 คู่ที่ 3  สาย A เชียงใหม่  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
28 11:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 3 คู่ที่ 5  สาย B น่าน  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
29 11:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 3 คู่ที่ 6  สาย B พิษณุโลก  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
30 11:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 3 คู่ที่ 7  สาย B เพชรบูรณ์  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
31 11:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 3 คู่ที่ 8  สาย A น่าน  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
32 11:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 3 คู่ที่ 9  สาย A ลำปาง  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
33 11:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 3 คู่ที่ 10  สาย A พะเยา  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
34 11:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 3 คู่ที่ 12  สาย B เพชรบูรณ์  vs กำแพงเพชร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
35 11:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 3 คู่ที่ 13  สาย B พิจิตร  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
36 11:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 3 คู่ที่ 14  สาย B พิษณุโลก  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
37 12:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 4 คู่ที่ 1  สาย A พิจิตร  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
38 12:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 4 คู่ที่ 2  สาย A ลำพูน  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
39 12:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 4 คู่ที่ 3  สาย A ตาก  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
40 12:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 4 คู่ที่ 5  สาย B น่าน  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
41 12:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 4 คู่ที่ 6  สาย B พิษณุโลก  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
42 12:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 4 คู่ที่ 7  สาย B เพชรบูรณ์  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
43 12:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 4 คู่ที่ 8  สาย A น่าน  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
44 12:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 4 คู่ที่ 9  สาย A ลำปาง  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
45 12:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 4 คู่ที่ 10  สาย A เชียงราย  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
46 12:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 4 คู่ที่ 12  สาย B เพชรบูรณ์  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
47 12:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 4 คู่ที่ 13  สาย B พิจิตร  vs กำแพงเพชร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
48 12:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 4 คู่ที่ 14  สาย B พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
49 14:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 5 คู่ที่ 1  สาย A พิจิตร  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
50 14:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 5 คู่ที่ 2  สาย A ลำพูน  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
51 14:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 5 คู่ที่ 3  สาย A กำแพงเพชร  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
52 14:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 5 คู่ที่ 5  สาย B น่าน  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
53 14:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 5 คู่ที่ 6  สาย B พิษณุโลก  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
54 14:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 5 คู่ที่ 7  สาย B แพร่  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
55 14:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 5 คู่ที่ 8  สาย A น่าน  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
56 14:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 5 คู่ที่ 9  สาย A ลำปาง  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
57 14:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 5 คู่ที่ 10  สาย A ลำพูน  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
58 14:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 5 คู่ที่ 12  สาย B เพชรบูรณ์  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
59 14:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 5 คู่ที่ 13  สาย B พิจิตร  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
60 14:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 5 คู่ที่ 14  สาย B กำแพงเพชร  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
61 15:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 6 คู่ที่ 1  สาย A พิจิตร  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
62 15:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 6 คู่ที่ 2  สาย A ตาก  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
63 15:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 6 คู่ที่ 3  สาย A กำแพงเพชร  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
64 15:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 6 คู่ที่ 5  สาย A น่าน  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
65 15:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 6 คู่ที่ 6  สาย A เชียงราย  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
66 15:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 6 คู่ที่ 7  สาย A ลำพูน  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
67 17:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 7 คู่ที่ 1  สาย A ลำพูน  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
68 17:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 7 คู่ที่ 2  สาย A ตาก  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
69 17:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก 7 คู่ที่ 3  สาย A กำแพงเพชร  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
70 17:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 7 คู่ที่ 5  สาย A ลำปาง  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
71 17:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 7 คู่ที่ 6  สาย A เชียงราย  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
72 17:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก 7 คู่ที่ 7  สาย A ลำพูน  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 72 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 กำแพงเพชร  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2 08:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 เชียงราย  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3 08:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 พิษณุโลก  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
4 08:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 ตาก  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
5 08:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 น่าน  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
6 08:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 สุโขทัย  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
7 08:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 พิจิตร  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
8 08:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 แม่ฮ่องสอน  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
9 09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 กำแพงเพชร  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
10 09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
11 09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 สุโขทัย  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
12 09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 พิจิตร  vs น่าน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
13 09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 1 .None เชียงใหม่  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
14 09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 1 .None น่าน  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
15 09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  กลุ่มผู้แพ้ .None พิษณุโลก  vs กำแพงเพชร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
16 09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  กลุ่มผู้แพ้ .None สุโขทัย  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
17 09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2 .None ตาก  vs กำแพงเพชร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
18 09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2 .None แม่ฮ่องสอน  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ