ประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 1
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
2 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 2
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
3 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 3
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
4 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 4
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
5 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 5
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
6 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 6
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
7 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 7
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
8 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 8
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
9 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 9
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
10 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 10
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
11 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 11
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
12 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 12
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
13 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 13
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
14 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 14
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
15 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 15
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
16 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 16
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
2 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
3 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 1
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
4 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
5 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
6 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
7 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 1
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
8 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ