ประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี ทีมชาย  รอบแรก .None
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 2
2 09:00 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี ทีมหญิง  รอบแรก .None
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 2
3 12:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลชาย  รอบแรก .None
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
4 12:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลหญิง  รอบแรก .None
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลชาย  รอบสอง .None
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลหญิง  รอบสอง .None
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3 12:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลหญิง  รอบสาม .None
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
4 12:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลชาย  รอบสาม .None
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ